Kontakt

BIURO FESTIWALU:
Centrum Spotkań Europejskich "Światowid"
Magdalena Czarnocka-Kaptur 
Pl. K.Jagiellończyka 1
82-300 Elbląg
tel. +48 55 611 20 50
e-mail:balticcup@swiatowid.elblag.pl